Artikel
Trending

Perlukah Membela Baitul Maqdis?

DARI sudut kebangasaan, bangsa Indonesia berutang budi kepada Palestina. Seorang tokoh Palestina Syaikh Amin al-Husaini di tempat pengasingannya, segera setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 menyerukan negara-negara Arab dan pemimpin-pemimpinnya untuk mendukung kemerdekaan RI. Pada tanggal 16 Oktober 1945 Mufti Agung Palestina Syaikh Amin al-Husaini mendirikan dan memimpin Dewan Pendukung Kemerdekaan lndonesia (Lajnah Difa’i An lndonesy) beranggotakan Sekjen Liga Arab Dr. Shalahuddin Pasha dan Menteri Pertahanan/ Kepala Staf Angkatan Perang Mesir, jenderal Saleh Harb Pasha.

Masjid al-Aqsha adalah kiblat pertama Umat Islam sebelum akhirnya Allah perintahkan menghadap Baitullah Ka’bah sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Rasulullah yang di riwayatkan Imam Muslim dari al-Barra bin Azib.

”Kami shalat bersama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis enam belas bulan atau tujuh belas bulan, kemudian kami dipalingkan menghadap Ka’bah.”

Masjid al-Aqsha juga merupakan satu dari tiga mesjid yang di muliakan oleh Rasulullah dan umat Islam tidak disunnahkan melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid ini sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda,

“Tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul shallallahu alaihi wa sallam dan Masjidil Aqsha.”

Masjid al-Aqsha adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Sebagaimana dalam hadits Bukhari bahwa dari Abu Dzar, beliau berkata,

“Aku bertanya kepada Rasulullah, masjid apakah yang pertama di bangun di muka bumi ini?” Beliau menjawab, “aI-lMasjidil Haram.” Dia berkata, aku tanya lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, al-Masjidil Aqsha.” Aku bertanya lagi, “Berapa lama selang waktu antara keduanya?” Beliau menjawab, ”Empat puluh tahun. Kemudian di mana saja kamu berada dan waktu shalat sudah datang maka shalatlah, karena di dalamnya ada keutamaan.”

Masjid al-Aqsha adalah Masjid pertama dilaksanakannya shalat fardhu setelah Rasulullah menerimah perintah shalat lima waktu lansung dari Allah. Al-Quds merupakan tanah kelahiran nabi dan rasul yang di utus Allah dan di tanah suci itu pulalah mereka dikuburkan.

Al Quds adalah tanah jihad dan di dalamnya ada Tha’ifah al-Mansurah yang selalu menegakkan kebenaran serta senantiasa mengobarkan api Jihad dan api jihad itu berusaha dipadamkan. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dari Abu Umamah berkata. Rasulullah, akan ada sekelompok umatku yang senantiasa berada di atas kebenaran, menang dan mengalahkan musuh mereka.

Orang yang menentang mereka tidaklah membahayakan mereka kecuali cobaan yang menimpa mereka hingga urusan Allah tiba dan mereka seperti itu? Mereka bertanya, ‘Wahai Rasulullah, di mana mereka? Rasulullah bersabda, ”Di Baitul Maqdis dan di sisi-sisi Baitul Maqdis.”

Sebarkan Kebaikan!

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close